ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ (2010)

Η δημαρχεία του Ρεθύμνου αποφάσισε την ανάπτυξη του χρησιμοποιούμενου ως υπαίθριο χώρο στάθμευσης οικόπεδου, που βρίσκεται στο σημείο που συναντιέται το ιστορικό κέντρο με την νέα πόλη, απέναντι από το νεοκλασικό πάρκο της πόλης. Το πρόγραμμα ζητούσε την δημιουργία υπογείου χώρου στάθμευσης για 500 αυτοκίνητα, τα νέα γραφεία του δημάρχου και των αντιδημάρχων, την δημιουργία κτιρίων καταστημάτων και τέλος την δημιουργία νέας πλατείας. Το δημαρχιακό κτίριο τοποθετήθηκε στην ανατολική μεριά του χώρου, σε δεσπόζουσα θέση ως προς την προτεινόμενη πλατεία. Τα κτίρια εμπορικής χρήσης τοποθετήθηκαν στην νότια πλευρά του χώρου, στην πλευρά που αναπτύσσονται οι εμπορικές χρήσεις του νέου τμήματος της πόλης. Η αξονική ανάπτυξη του χώρου δημιουργεί το απαραίτητο συστατικό για την ενοποίηση του νέου αυτού δημόσιου χώρου με τα μνημεία που βρίσκονται έξω από την πύλη της παλαιάς πόλης. Στοιχεία όπως ο ρολόι λειτουργούνε ως σημεία αναφοράς για την ιδιαιτερότητα του χώρου και του δημόσιου κτιρίου που τον πλαισιώνει.