Το αρχιτεκτονικό γραφείο Andreas Zannas Architects ιδρύθηκε το 1986 στην Αθήνα. Από την αρχή τέθηκε η αριστεία τόσο στην αρχιτεκτονική μελέτη όσο και στην οργάνωση ης κατασκευής των τεχνικών έργων. Μέσω της εξαντλητικής μελέτης των αρχιτεκτονικών προτάσεων και των κατασκευαστικών σχεδίων καθώς και της συνεπούς οργάνωσης της κατασκευής, υπάρχει ένας στενός έλεγχος στην ποιότητα των έργων. Το γραφείο έχει αναλάβει έργα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, κυρίως ιδιωτικές κατοικίες, αναπτύξεις ακινήτων και διαμορφώσεις καταστημάτων. Υπάρχει μία διαχρονική σχέση με το αρχιτεκτονικό γραφείο Porphyrios Associates του Λονδίνου. Το γραφείο Andreas Zannas Architects έχει επιμεληθεί και επιβλέψει για λογαριασμό τους διάφορα έργα στην Ελλάδα, και έχει αναλάβει σε αρκετά από τα έργα αυτά την οργάνωση και διαχείριση της κατασκευής.